Practicaljaosto

RASSI:n practical

 

Kesäkaudella pyritään ampumaan practicalia yhdessä seuran varaamilla vuoroilla Lopen ampumaradan toimintamontuilla noin kerran kuussa.

Lisätietoja toiminnasta Ota yhteyttä -sivun kautta.

 

Practicalammunnasta yleisesti

Tässä lyhyt esittely practicalammunnasta. Tiedot on koottu Suomen Ampumaurheiluliiton internet-sivuilta, www.ampumaurheiluliitto.fi

Practical-kilpailu koostuu osuuksista, jotka testaavat ampujan ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa. Kilpailun järjestäjällä on vapaus suunnitella osuudet lajin sääntöjen ja turvallisuusmääräysten asettamissa puitteissa. Ampumaosuuden sisältämän ampumatehtävän tulee kuitenkin aina olla sellainen, että ne testaavat kilpailijan ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa. Jokainen kilpailija suorittaa osuuden omalla vuorollaan.
Practical-ammunnan periaatteisiin kuuluu suorituksen vapaamuotoisuus: kilpailijalla on osuuden ampumatehtävän ja turvallisuusmääräysten asettamissa rajoissa vapaus suorittaa osuus haluamallaan tavalla. Ampumatehtävät ovat käytännössä aina uusia: mitään vakioituja osuuksia ei practical-ammunnassa käytetä. Tämä onkin keskeinen osa lajin monipuolisuutta: samanlaisia osuuksia ei tarvitse toistaa ja harjoitella kyllästymiseen saakka.

Kilpailijat liikkuvat rata-alueella ryhmissä, joihin yleensä kuuluu 5-10 ampujaa. Ennen osuuden suorittamista ratatuomari kuvaa kilpailijoille osuuden sisältämän ampumatehtävän sekä osuuteen liittyvät turvamääräykset. Tämän ns. briefingin jälkeen kilpailijoilla on mahdollisuus tutustua ampumaosuuteen ennen omaa suoritustaan.

Practical-ammunnassa kilpailijan tulos määräytyy osumapisteiden ja suoritukseen käytetyn ajan osamääränä: tämä ns. osumakerroin (hit factor) ilmaisee, kuinka monta osumapistettä kilpailija onnistui keskimäärin ampumaan sekuntia kohti. Mitä paremmat osumat tai lyhyempi suoritukseen käytetty aika, sitä parempi osumakerroin ja sitä kautta parempi suoritus. Kilpailun kokonaistulos määräytyy laskemalla osuuksien tulokset yhteen. Practical ammunnassa käytetään sekä virallisia pahvitauluja sekä kaatuvia metallitaulua. 

Kilpailuissa ammuttavat osuudet vaihtelevat mm. tehtävän pituuden sekä tarvittavien ampumatekniikoiden osalta. Nopeimmillaan osuuden suorittaminen saattaa tarkoittaa 6-8 laukauksen ampumista 2-3 sekunnissa; pisimmät ampumaosuudet vievät aikaa n. 30-40 sekuntia laukausmäärän ollessa jopa 32. Suorituksen aikana kilpailija tyypillisesti joutuu liikkumaan sekä ampumaan erilaisista ampuma-asennoista tai liikkeestä.
Suoritukseen käytettyyn aikaan perustuva suoritusten arviointi tekee practical-ammunnasta haastavan: hyvätkään osumat eivät riitä, mikäli suoritukseen kuluu paljon aikaa; vastaavasti nopeakaan suoritus ei tuota hyvää lopputulosta, mikäli osumat jäävät puuttumaan. Jokaisen kilpailijan onkin löydettävä omalle taitotasolleen sopiva suoritusnopeus. Kuulostaa helpolta, mutta juuri tässä piilee practical-ammunnan vaikeus ja samalla sen kiehtovuus. 

Koska ampujan tulos määräytyy osumien lisäksi myös suoritukseen käytetyn ajan perusteella, käytetään practical-ammunnassa ajanottolaitteita, jotka antavat kilpailijalle aloitusmerkin ja rekisteröivät suoritukseen käytetyn ajan laukausäänten perusteella. Tällainen ajanottolaite kuuluu myös jokaisen practical-ampujan harjoitusvälineistöön: yleensä oma mielikuva suorituksen nopeudesta ja kellon paljastama totuus eivät vastaa toisiaan.

Lajin luonteesta johtuen turvallisuuteen kiinnitetään practical-ammunnassa erityistä huomiota. Pienikin turvallisuusmääräysten rikkominen johtaa hylkäämiseen koko kilpailusta: varoituksia ei lajissa tunneta. Jokainen practical-kilpailuun osallistuva henkilö, niin kilpailija kuin ratatuomarikin, on vastuussa omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta. Practical-ammunta on tiukkojen turvallisuusmääräysten ansiosta pystytty pitämään erittäin turvallisena lajina: vahinkoja ei ole sattunut ja loukkaantumisetkin ovat nilkan nyrjähdyksiä tai vauhdin huumassa hankittuja mustelmia. Practical-ammunnan turvamääräykset ajetaan ampujille selkärankaan jo lajin peruskurssilla. Itse asiassa ilman lajin peruskurssiin sisältyvän testin suorittamista ei lajin harrastaminen ole edes mahdollista.