Pistoolijaosto

Pistooliammunta RASSI:ssa

Ilmapistooliammuntaa voi harrastaa valvotuilla ratavuoroilla HAMK:n tiloissa olevalla radallamme. Käytössämme on elektronisia tauluja (Inband), perinteisiä pahvitauluja ja ilmaolympialaitteisto. Valvotuille harjoitusvuoroille voi tulla myös ilman omaa kalustoa; seuralta löytyy ilmapistooleita jäsenten lainattavaksi. Omat luodit pitää kuitenkin olla mukana. Suosimme tiettyjä merkkejä joiden laatu on varmistettu, jotta kalusto pysyisi kunnossa.  Lisätietoja ja apuja saa aina vuorossa olevalta ratavalvojalta. Rohkeasti vain kysymään!

Kesällä omatoiminen harjoittelu on mahdollista HyMAS:in radalla Hyvinkäällä pienois- ja isopistooleilla (kalibereilla .22 ja .32). Lisäksi seura tukee jäsentensä harrastamista Lopen ampumaurheilukeskuksessa.

Jos taas kilpaileminen on enemmän sinun juttusi, on seuran jäsenten mahdollista osallistua talvikauden aikana järjestettävään seuran sisäiseen ilmapistoolin sarjakilpailuun. Lisäksi vuoden aikana ammutaan useita kiertopalkinotkilpailuita niin ilmakipistoolilla kuin pienois- ja isopistoolillakin.

Tarkemmat tiedot seuran käytössä olevista radoista ja niillä toimimisesta löytyy jäsensivuilta.


Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja pistoolijaoston toiminnasta  Yhteydenotto -lomakkeen kautta.


Pistooliammunnasta yleisesti

Pistooliammunta kilpailumuotona jakautuu useaan eri lajiin.  Tässä on esteltynä lyhesti muutama yleisemmin Suomessa ammuttu laji. Tiedot on koottu Suomen Ampumaurheiluliiton internet-sivuilta, www.ampumaurheiluliitto.fi

10 m ilmapistooli

Naiset ja miehet ampuvat ilmapistoolilla olympialaisissa sekä MM-, EM- ja MC-kilpailuissa. Ilmapistooliammunnassa käytetään aseena kertalaukeavaa ilmapistoolia, jonka ponneaineena on tänä päivänä yleisesti paineilma. Myös ponneaineena hiilidioksidia käyttäviä, puristeilma- tai jousitoimisia aseita on edelleen käytössä.  Luodit ovat vapaasti kaupasta saatavia lyijyluoteja, max. kaliiberi 4, 5 mm.  Aseen painon tulee olla vähintään 1,5 kg ja liipaisuvastus vähintään 500 g.

Kilpailuissa miehet (M, M20, M18) ja naiset (N, N20, N18) ampuvat 60 kilpalaukausta 75 min, kaikki yli 50-vuotiaat ja kaikki alle 16-vuotiaat 40 kilpalaukausta 50 min ampuma-ajan puitteissa.

25 m pistooli (Urheilupistooli)

Kansainvälisissä kilpailuissa 25 m pistoolia ampuvat naiset, naisjuniorit ja miesjuniorit (N, N50, N60, N20, N18, N16, M20, M18, M16). Suomessa kansallisena lajina 25 m pistoolia ampuvat myös miehet (M). 25m pistooli on naisilla olympialajina

Aseena käytetään itselataavaa pienoispistoolia tai pienoisrevolveria , jonka liipaisuvastus on vähintään 1,0 kg ja aseen paino enintään 1,4 kg. Ainoastaan avotähtäimet ovat sallittuja. Aseen kaliiberin tulee olla .22LR

Kilpailu on kaksiosainen sisältäen tarkkuus- ja pikaosiot. Ensin ammutaan 30 laukausta (alle 16-vuotiaat ampuvat 20 ls) tarkkuusammuntaa. Tarkkuusosa ammutaan kuudessa viiden viiden laukauksen sarjassa, joista kuhunkin sarjaan on aikaa viisi minuuttia. Tarkkuuosan taulu on 10-renkainen 25/50 m pistoolitaulu , jossa kympin halkaisija on 50 mm ja 1-renkaan halkaisija 500 mm. Toinen osa sisältää pika-ammuntaosion jossa ammutaan myös kuusi viiden laukauksen sarjaa (alle 16-vuotiaat ampuvat 4×5 ls). Pikaosiossa taulu on näkyvissä kolmen sekunnin ajan kutakin yksittäislaukausta kohti ja sitten piilossa seitsemän sekuntia. Pikaosalla urheilijan tulee laskea asetta pitelevä käsi ”valmis”-asentoon eli alle 45 asteen kulmassa vartaloon nähden odottamaan taulun esiin tuloa (=ampuma-ajan alkua). Pikaosiossa käytetään engastukseltaan 5-10 olevaa 25 m olympiapistoolipistoolitaulua, jossa kympin halkaisija on 100 mm ja vitosringin halkaisija on 500 mm. Ennen kummankin osion alkua urheilija voi ampua viiden laukauksen koesarjan kyseisen osion ampumaohjelman mukaisesti.

25 m isopistooli

25 m isopistoolia ampuvat kansainvälilissä kilpailuissa (MM- ja EM-kilpailut) miehet ja miesten ikämiessarjat (M, M50, M60, Y70, Y75).

Isopistoolin kilpailuohjelma on samanlainen kuin mitä naisten 25 m urheilupistoolin: 30 ls tarkkuusosa ja 30 ls pikaosio. Isopistoolissa käytettävä ase on muuten samanlainen kuin 25 m urheilu- ja olympiapistoolissa, mutta pistoolin tai revolverin kaliiperi on 7,62-9,65 mm (yleisin kaliiperi on .32 S&W).

25 m olympiapistooli

Olympiapistooli on miehillä olympialaji. Laija ampuvat miehet ja miesjuniorit (M, M50, M60, Y70, Y75, M20, M18) sekä lisäksi Suomessa lajia ampuvat myös N, N20, N18, N50 ja N60-sarjat.

Aseena käytetään samanlaista itselataavaa pienoispistoolia mitä 25 m pistoolissa käytetään. Aseen kaliiberin tulee olla .22LR. Suomessa yli 50-vuotiaat voivat vielä käyttää kaliiperiltaan .22 short patruunaa ampuvaa, mahdollisesti piippurei’in ja pantakahvoin varustettua vapaalla laukaisuvastuksella olevaa ns. vanhaa olympiapistoolia.

Tauluryhmän muodostaa viisi taulua, joiden keskipisteet ovat 75 cm päässä toisistaan. Paperitauluja käytettäessä tauluryhmän tulee kääntyä samanaikaisesti esiin ja pois (90 astetta). Elektronisiin tauluihin ammuttaessa kunkin taulun yläpuolella on punainen ja alapuolella vihreä valo: punaisen palon syttyessä tauluun ei saa ampua ja ampuma-aika alkaa vihreän valon syttyessä. Yksittäinen taulu on osuma-arvojen rengastukseltaan 5-10 oleva olympiapistoolipistoolitaulu, jossa kympin halkaisija on 100 mm ja vitosringin halkaisija on 500 mm. Taulussa on 125 mm leveät valkoiset tähtäystä helpottavat merkit taulun keskustan vasemmalla ja oikealla sivulla.

Kilpailu käsittää kaksi 30 laukauksen ”puolikasta”. Kummassakin puolikkaassa ammutaan viiden laukauksen sarjoina viiteen rinnakkaiseen tauluun (yksi laukaus kuhunkin) kaksi kahdeksan, kaksi kuuden ja kaksi neljän sekunnin sarjaa. Urheilijan asetta pitelevän käden tulee olla ”valmis”-asennossa eli alle 45 asteen kulmassa vartaloon nähden odottamassa ampuma-ajan alkua. Ennen kummankin puolikkaan alkua urheilija voi ampua viiden laukauksen koesarjan 8 sekunnin aikaosalla.

50 m pistooli

Laija ampuvat miehet ja miesjuniorit (M, M50, M60, Y70, Y75, M20, M18) sekä lisäksi Suomessa lajia ampuvat myös N, N20, N18 ja N50, N60-sarjat. 

50 m pistoolissa aseen tulee olla kertalaukeava pienoispistooli (kaliberi .22LR). Aseen kahva saa tulla myös kämmenselän päälle mutta ase ei saa tukeutua ampujan ranteeseen tai kyynärvarteen. Laukaisuvastus on vapaavalintainen.

Tauluna käytetään 10-renkainen 25/50 m pistoolitaulu , jossa kympin halkaisija on 50 mm ja 1-renkaan halkaisija 500 mm. Kaikki sarjat ampuvat kilpailussa 60 laukausta 90 min ampumaajanpuitteissa elektronisiin tauluihin ammuttaessa. Mikäli käytössä on pahvitaulut, aikaan tulee +15 min lisäaika. 

25 m vakiopistooli

Vakiopistooli on miehillä MM-, EM- ja SM-laji, myös Eurooppa Cup -laji. Laija ampuu kaikki ikäsarjat (M, M50, M60, Y70, Y75, M20, M18) sekä Suomessa myös N, N18, N20 ja N50, N60-sarjat.

Vakiopistoolissa käytettävä ase on samanlainen kuin 25 m urheilu- ja olympiapistoolissa. Käytettävä taulu on sama 10-renkainen 25/50 m pistoolitaulu kuin mitä miesten 50 m pistoolissa ja naisten 25 m pistoolin tarkkuusosalla. Kilpailussa ammutaan kolmessa eri ampuma-ajassa (150, 20 ja 10 sek.) neljä viiden laukauksen sarjaa kussakin.